Aktivlik
İstifadəçinin saytdakı aktivliyini artırmaq üçün əlavə əməliyyatlar (şəkilə səs vermə, testlər və s.) var - nə qədər iş görsən, o qədər aktivliyin artar!
Super Oğlan İşarəsi
Bu işarə ən aktiv Birge.az istifadəçilərə məxsusdur. Aktivliyin 85%-dən çox olarsa bu işarə sənin də profilində görünə bilər !
Yalnız edilməmişləri göstər »
Saytı istifadə edir
Sayta daxil olmalıdır.
Keçən həftə ərzində
Son: 22.03.2019 - 18:43
Dostlarını sayta dəvət edir
Sayta yeni istifadəçi dəvət etdi (qeydiyyatlı).
Dostlarını bu səhifədə dəvət et »
Son 90 gün ərzində
Son: 26.08.2016 - 21:52
Dostları var
İstifadəçinin dostluğunu qəbul edən azı 3 dostu var.
hə/yox
Şəxsiyyət testi
Şəxsiyyət testini edib.
Şəxsiyyət testini burada et »
hə/yox
Maraqları var
İstifadəçi profilində azı 3 marağı var.
İstifadəçinin profilində istifadəçinin maraq sahələrinə baxın »
hə/yox
Profilində yeni məlumat var
Profilində bəzi məlumatları dəyişib.
İstifadəçilərin profillərinə baxa bilərsən »
Son 180 gün ərzində
Son: 06.02.2019 - 20:33
Məktub qəbul edir
Azı 1 məktub qəbul edib.
Son 90 gün ərzində
Son: 15.03.2019 - 12:08
Hansısa məktəbin üzvüdür
İstifadəçi profilinə azı 1 məktəb əlavə edib.
İstifadəçinin profilindən istifadəçinin məktəb siyahısına baxın »
hə/yox
Məktub göndərir
Azı 1 məktub göndərib.
Son 30 gün ərzində
Son: 14.03.2019 - 22:35
7 xalla qiymətləndirir
Bəzi şəkillərə 7 xal verib.
İstifadəçilərin şəkillərinə səsvermə səhifəsində qiymət ver »
Son 90 gün ərzində
Son: 27.02.2019 - 18:11
Dostlardan xarakterizə
Hansısa dostu azı 1 dəfə onu xarakterizə edib.
Dost xarakterizələrinə burada bax »
Son 180 gün ərzində
Son: 15.08.2018 - 11:39
Yeni şəkli var
Azı 1 yeni şəkil əlavə edib.
İstifadəçinin şəkillərinə istifdəçi profilində bax »
Son 90 gün ərzində
Son: 27.07.2017 - 23:46
Dostunu xarakterizə edir
Azı 1 dostunu xarakterizə edib.
Bütün xarakterizələrinə bax »
Son 180 gün ərzində
Son: 03.08.2016 - 14:19
Şərhlərə cavablar
Profil şəkillərinə olan şərhlərə cavabları
Bu istifadəçinin şəkillərindəki son şərhlərə bax »
Son 30 gün ərzində
Son: 24.01.2019 - 21:33
Ulduz falı oxuyur
Azı 1 dəfə.
Bu günün ulduz falına bax »
Sən ən azı 1 dəfə ulduz falı oxumusan.
Son: 15.02.2019 - 07:37
Şəkilləri qiymətləndirir
Azı 1 şəklə səs verib.
İstifadəçilərin şəkillərinə səsvermə səhifəsində qiymət ver »
Keçən həftə ərzində
Son: 27.02.2019 - 18:18
Sorğuya cavab verir
Baş səhifə sorğusuna cavab verib.
Baş səhifədə sorğuya cavab ver »
hə/yox
Yeni test yaratdı
Azı 1 yeni test edib
İldə 1 dəfə
Son: 30.10.2015 - 16:28
Üzlük sifariş edir
Hazırda istifadəçinin azı 1 ədəd üzlüyü var (bu profildə olmaya bilər).
hə/yox
Test edir
Başqalarının testlərini edir.
Dostların və başqalarının testlərini test səhifəndə et »
Son 90 gün ərzində
Son: 09.10.2016 - 17:50
Şəkillərə şərh edir
Azı 1 şəkilə şərh edib.
Son şərhlərinə bax »
Keçən həftə ərzində
Son: 26.01.2019 - 18:24
10 xalla qiymətləndirir
Hansısa şəkli 10 xalla qiymətləndirib.
İstifadəçilərin şəkillərinə səsvermə səhifəsində qiymət ver »
Son 90 gün ərzində
Son: 21.08.2018 - 12:18
Albomlardakı şərhlərə cavablar
Öz albomlarındakı şəkillərə olan şərhlərə cavab yazıb.
Son 90 gün ərzində
Son: 12.12.2016 - 20:49
Status dəyişildi
Statusuna nə isə yazıb
Statusa istifadəçinin profilində bax »
Keçən həftə ərzində
Son: 09.04.2017 - 23:24
Albomlara şərhlər
Digər istifadəçilərin albomlarındakı ən azı 1 şəkilə şərh edib.
Son 30 gün ərzində
Son: 09.10.2016 - 17:32
Bloqlara səs verir
Azı 1 bloqa səs verib
İstifadəçilərin bloqlarına bloq səhifəsində səs ver »
Son 30 gün ərzində
Son: 04.07.2017 - 21:33
Vieosu var və ya videoya şərh edir
Yenisini əlavə edilib və ya başqasına videosuna şərh yazıb.
İstifadəçinin videosuna burada bax »
Son 30 gün ərzində
Son: 09.10.2016 - 17:38
Bloq istifadə edir
Yeni bloq yazısı əlavə edib, ya da başqasının yazısına şərh edib.
Burada istifadəçinin bloqu var »
Son 30 gün ərzində
Son: 04.07.2017 - 21:33
Oyun oynayır
İstifadəçi onlayn oyunlarımızdan birini oynayıb.
Onlayn oyun oyun səhifəsindədir »
Son 30 gün ərzində
Son: 09.10.2016 - 17:39
Şəkil albomlarında aktivlik
Alboma yeni şəkil əlavə edib.
İstifadəçinin albomdakı yeni şəkillərinə albom səhifəsində bax »
Son 30 gün ərzində
Son: 02.02.2019 - 22:00
Klub istifadə edir
Kluba yeni yazı əlavə edib (yeni söhbət açıb, ya da başqa söhbətə şərh edib).
Kluba qoşulmaq, maraqlı müzakirələr etmək üçün klub səhifəsinə keç, istifadəçinin klub siyahısı görünür istifadəçinin profilində »
Son 30 gün ərzində
Son: 30.11.2015 - 00:21
Hədiyyə verib
Kiməsə azı 1 hədiyyə göndərib.
Hədiyyələrə burada bax »
Son 90 gün ərzində
Son: 01.02.2019 - 19:30
Komentator
Komentator oyunu oynamamısan.
Komentator oyununu burada oyna »
Keçən həftə ərzində
Son: 09.10.2016 - 17:41