Birge.az dostlarınla bir yerə toplaşacağın, yeni insanlarla tanış olacağın və onların sənin haqqında nə düşündüklərini biləcəyin saytdır. Saytdan istifadə etmək üçün daxil ol və ya qeydiyyatdan keç!
Anonim313 adlı istifadəçinin bloqu

Müsəlmanların 10 mübarek gecesi !!!

1 — QƏDR GECƏSİ: Ramazan ayının içinde olan bir gecədir.Quran-i Kərimdə mədh edilən ən qiymətli gecədir.Müsəlmanların müqəddəs Quran kitabı Rəsulallaha bu gecə gəlməyə başladı.
2 — ƏRƏFƏ GECƏSİ: Ərəfə günü ilə Qurban bayramının birinci günü arasındakı gecədir. Zil-hiccə ayının doqquzuncu və onuncu günləri arasındakı gecədir.Ərəfə günü 1000 ixlas surəsinin oxunmasının cox savab olduğu bir hədisdə bildirilir.
3 — FİTR BAYRAMI GECƏSİ: Ramazan ayının son günü ilə bayramın birinci günü arasındakı gecədir.
4 — QURBAN BAYRAMININ GECELERİ: Qurban bayramının birinci, ikinci və üçüncü günlərindən sonrakı gecələrdir.Bu üç günə Eyyam-i nahr deyilir.
5 —MEVLİD GECƏSİ: Rəbiul-əvvəl ayının onbirinci və onikinci günləri arasındakı gecədir.Dünyadakı bütün insanlara Peyğəmbər olaraq göndərilən , Peyğəmbərlərin sonuncusu və ən üstünü Muhamməd Mustafa əleyhissəlamın doğulduğu gecədir.Miladın 571-ci ilində doğulduğu söylənilməkdədir.Bu gecə Qədr gecəsindən sonra, ən qiymətli gecədir.Bu gecə o doğulduğu üçün sevinənlər əfv olur. Mevlid doğum zamanı deməkdir. Rəbiul-əvvəl ilk bahar deməkdir.
6 — BƏRAT GECƏSİ: Şaban ayının onbeşinci gecəsidir.Yəni ondördüncü günü ilə onbeşinci günü arasındakı gecədir.ALLAH TƏALA əzəldən, heç bir şeyi yaratmadan əvvəl arzu elədi , bunlardan bir il içində olacaq hər şeyi bu gecə mələklərə bildirdi.Quran-i kərim Levh-il-mahfuza bu gecə endirildi.Rəsulallah s.a.s.(sallallahu aleyhi səlləm) bu gecə çox dua etdiyi söylənilir.
7— MERAC GECƏSİ: Rəcəb ayının iyirmiyeddinci gecəsidir.Merac nərdivan deməkdir.Rəsulallahın göylərə çıxarıldığı, bilinməyən yerlərə götürüldüyü gecədir.
8 —RƏGAİB GECƏSİ: Rəcəb ayının ilk cümə gecəsidir.Rəcəb ayının hər gecəsi ələxsüsdə cümə gecələri çox qiymətlidir. Rəcəb möhtərəm, qiymətli deməkdir.
Peyğəmbər s.a.s belə buyurub:
Sən Rəcəb ayının birinci, onbeşinci və sonuncu günündə oruc tut! Hamısını tutmuş kimi savab qazanarsan, çünki hər tutulan oruc üçün savablar on misli ilə yazılır.Yalnız Rəcəb ayının ilk Cümə gecəsini (Rəgaib gecəsi) unutma.

9 — MƏHƏRRƏM GECƏSİ: Məhərrəm ayının birinci gecəsidir. Müsəlmanların qəməri yeni il gecəsidir.Məhərrəm ayı qəməri ilinin ilk ayıdır.
10 —AŞURƏ GECƏSİ: Məhərrəm ayının onuncu gecəsidir.Məhərrəm ayı Quranda qiymət verilən dörd aydan biridir.Aşurə bu ayın ən qiymətli gecəsidir.Aşurə günü olanlar:
-ADƏM əleyhissalamın tövbəsinin qəbul olunması,
-NUH əleyhissalamın gəmisinin tufandan qurtarılması,
-YUNUS əleyhissalamın balığın qarnından çıxması,
-İBRAHİM əleyhissalamın Nemrudun atəşində yanmaması,
-İDRİS əleyhissalamın diri olaraq göyə çıxarılması,
-YAQUB əleyhissalamın oğlu Yusuf əleyhissalama qovuşması və gözlərindəki pərdənin qalxması,
-YUSUF əleyhissalamın quyudan çıxması,
-EYYUP əleyhissalamın xəstəlikdən qurtulması,
-MUSA əleyhissalamın Qızıldənizdən keçib fironun boğulması,
-İSA əleyhissalamın viladəti və yəhudilərin zülmündən qurtarılıb, diri olaraq göyə çıxarılması,

İmam Hüseyn o gün şəhid oldu deyərək matəm tutmaq, özlərini döymək bidatdır yəni günahdır.İslamda matəm saxlamaq yoxdur. Müsəlmanlar Aşurə günü Hezreti Huseynle beraber shehid olanalar Kərbəla faciəsini xatırladıqları hər zaman üzülür, qəlbləri sızlayar, gözləri qan ağlayar. Bu guner aglayan gozler qiyametde gulen gozlerdi bu gunde uzulenler qiyamet de sevinecekler inshAllah . Əgər islamda mətəm saxlamaq olsaydı, yalnız AŞURƏ günü deyıl, Rəsulullahın Taifdə mübarək ayaqlarının qana boyandığı, Uhudda mübarək dişinin qırılıb, mübarək üzünün qanadığı və vəfat etdiyi gün matəm tutlardı.
Yuxarıda göstərilə gecələrdən başqa fitr bayramını digər gecələri,Zil-hiccə ayının ilk on gecəsi, Məhərrəm ayının ilk on gecəsi, hər cümə və bazaar ertəsi gecələridə mübarək gecələrdir.

Aşağıdakı hədisi-şəriflərdə bu mübarək gecələr haqqında belə yazılıb:

1- Rəhmət qapıları dörd gecə açılır.O gecələrdə edilən dua, tövbə rədd olmaz.Fitr bayramının və Qurban bayramının birinci gecələri, Şabanın on beşıncı (Bərat) gecəsi və Arəfə gecəsi.
(Qədr gecəsi bir çox hədislərdə bildirildiği üçün buradada bildirilməsi lazım görülməmişdi. )

2- Allah Təala ibadətlər içində Zil-hiccənin ilk on günündə edilənlər daha çox sevər.Bu günlərdə tutulan bir gün oruca, bir illik orucun savabı verilir.Gecələrində qılınan namaz, Qədr gecəsində qılınan namaz kimidir.Bu günlərdə çoxlu təsbih, təhlil və təkbir ediniz
3- Bir müsəlman Tərviyə günü oruc tutarsa və günah söyləməssə Allah Təala onu əlbəttə cənnətlik edər.
4- Ərəfə gününə hörmət ediniz!Çünki Ərəfə, Allahu Təalanın qiymət verdiyi bir gündür.
5- Ərəfə günü ibadət edənlət, cəhənnəmdən azad olar.
6- Ərəfə günü oruc tutanların iki illik günahları əfv olar.Biri keçmiş ilin, digəri gələcək ilin günahıdır. (Ərəfə Zil-hiccə ayının doqquzuncu günüdür.Başqa günlərə Ərəfə deyilmir.)
7- Ərəfə günü 1000 İxlas oxuyanın bütün günahları əfv olur və hər duası qəbul olur.Hamısı Bəsmələ ilə oxunmalıdır.
8- Rəcəb ayı Allahu Təalanın ayıdır.Rəcəb ayına hörmət edənə, Allahu Təala bu dünyadada, axirətdədə hər şey verər.
9- Rəcəb ayının ilk Cümə gecəsinə (Rəgaib kandili və ya gecəsi) hörmət edənə Allahu Təala qəbr əzabı etməz, dualarını qəbul edər.Yalnız yeddi kəsi əfv etməz və dualarını qəbul etməz:Faiz alan və ya verən, müsəlmanları xor görən, anasına və babasına qarşı gələn və ya əziyyət edən övlad, müsəlman olan və islama uyan ərinə uymayan qadın, müğənniliyi və çalğıçılığı sənət edinənlər, zina edənlər, beş dəfə namaz qılmayanlar.(Bunlar bu günahlardan əl çəkmədikcə, tövbə etmədikcə duaları qəbul olmaz. )
10- Cəbrayıl əleyhissalam mənə gəldi.Qalx namaz qıl və dua et! Bu gecə Şaban ayının on beşinci (Bərat) gecəsidir dedi.Bu gecəyə hörmət edənləri Allahu Təala əfv edər.Yalnız cadugərləri, falçıları, xəsisləri, içki içənləri və zina edənləri əfv etməz.
11- Bərat gecəsini qənimət, fürsət biliniz! Çünki, bilinən gecədir.Şabanın onbeşinci gecəsidir.Qədr gecəsi çox müqəddəs olsada hansı gecə olduğu bilinmir.B u gecə çox ibadət edin. Yoxsa qiyamət günü peşman olarsız.
12- Rəcəbin 27-ci günü oruc tutana 60 illik oruc savabı verilir.
13- Şabanın 15-ci gecəsini ibadətlə, gündüzünüdə orucla kecirin! O gecə Allahu Təala buyurur ki, “ Əfv istəyən yoxmu əfv edəyim, ruzi istəyən yoxmu ruzi verəyim, dərdli yoxmu səhhət verəyim.Nə istəyən varsa, istəsin verəyim.bu hal sabaha qədər davam edər. 14- Aşurənin müqəddəsliyindən faydalanın!Bu mübarək gündə oruc tutan mələklər, peyğəmbərlər, şəhidlər və salihlərin ibadətləri qədər savab qovuşar.
15- Ərəfə günü tutulan oruc min gün oruca bərabərdir.
16- Cümə günü oruc tutan üçün on axirət günü oruc savab yazılır.
17- Zil-hiccənin ilk doqquz günü oruc tutana, hər gün üçün bir illik oruc savabı verilir.
18- Şəvval ayında altı gün oruc tutan yeni doğmuş kimi günahsız olar.
19- Ramazan ayından başqa, ALLAH rızası üçün bir gün oruc tutan yaxşı bir yarış atının bir əsrdə alacağı məsafə qədər cəhənnəmdən uzaqlaşır.


Ya rəbb!Sən mənim rəbbimsən, mən isə sənin qulunam. Sən hər şeyi yaradansan, mən isə yaradılanam.Sən ruzi verənsən, mən isə ruzi alanam.Sən mülkün sahibisən, mən isə kölənəm.Sən qüvvət sahibisən,mən isə acizəm.Sən varlısan, mən isə sənə möhtacam.Sən əbədisən, mən isə ölümə məhkumam.Sən yaxşılıq eliyənsən, mən isə pislik eliyənəm.Sən bağışlayansan, mən isə günahkaram.Sən verənsən, mən isə alanam.Sən comərdsən, mən isə dua edənəm. Ey mərhəmətlilərin ən mərhəmətlisi!Rəhmətinlə mənim günahlarımı bağışla.
Amin.


 
Maraqlı
Lehinə səslər: 2  |  Əlehinə səslər: 0

Şərh yaz:

 

İstifadəçi
Bloqlar: açar sözlər
Açar söz yoxdur !