onun şərhləri
İstifadəçinin şəkillərə yazdığı son şərhlər

Kasıb nə deyirsə, əşi deyirlər
Dəlidi, işləmir başı deyirlər
İndi dövlətdiyə kişi deyirlər
Mənlik ölçülürsə dövlətlə-şanla
De, necə barışım mən bu zaman


20.01.2011 - 13:59, user woayni
 
 istifadəçi
Buna da bax
Sənə çox az şərh yazırlar?
Problem yoxdur! Bu oyun vasitəsilə ürəyin istədiyi qədər şərh alacaqsan.