XƏBƏRLƏR

Logo Birgə invest geriyə
24 Yanvar 2022

Satışa dəstək qaydası

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1 dekabr 2021-ci il tarixli Fərmanı ilə “Mikro və kiçik sahibkarlıq subyektlərinin istehsal etdikləri məhsulların ticarət şəbəkələrində satışının genişləndirilməsinə dəstək Qaydası” təsdiq edilib. Bu sənəd mikro və kiçik sahibkarlıq subyektlərinin istehsal etdikləri məhsulların ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən ticarət şəbəkələrində satışının genişləndirilməsinə, o cümlədən istehsal edilmiş məhsulların satışı ilə bağlı ticarət fəaliyyətinin təşkilinə çəkilən xərclərin ödənilməsi şərtlərini müəyyən edir.

Mikro və kiçik sahibkarlar Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinə müraciət edərək istehsal etdikləri məhsulların satış yerlərində yerləşdirilməsi imkanını əldə edir. Sahibkarların müraciətləri Qayda ilə müəyyən edilmiş meyarlara əsasən qiymətləndirilir, meyarların daha çoxuna uyğun gələn sahibkarlara üstünlük verilir.

Qeyd edək ki, sahibkarın istehsal etdiyi məhsulların satış sahəsində yerləşdirilməsi müddəti 3 (üç) aydır. Mikro sahibkarlıq subyekti onun istifadəsinə verilmiş satış sahəsinə görə Agentliyin ödədiyi icarə haqqının 20%-i miqdarında, kiçik sahibkarlıq subyekti isə onun istifadəsinə verilmiş satış sahəsinə görə Agentliyin ödədiyi icarə haqqının 50%-i miqdarında icarə haqqını Agentliyə ödəyir. Agentlik tərəfindən bir təqvim ili ərzində icarəyə götürülən satış yerlərinin sayı 10-dan çox, icarəyə götürülən bir satış yerinə görə illik icarə haqqı isə 20000 (iyirmi min) manatdan artıq ola bilməz.

Sözügedən Qayda regionlarda fəaliyyət göstərən mikro və kiçik sahibkarlara paytaxt və ölkənin digər iri şəhərlərinin bazarlarına çıxışına, əhalinin yerli mallara çıxış imkanlarının genişləndirilməsinə, ölkəyə idxal olunmuş xarici mallarının yerli istehsal malları ilə əvəz olunmasına şərait yaradacaqdır.